definitie opslag

Opslag – 16 definities – Encyclo

[plantenmorfologie] – Opslag is het uit de grond groeien van stammen-takken dichtbij of verder verwijderd van de moederplant. Bij sommige houtgewassen ontstaan er knoppen aan de wortels. Bij sommige houtgewassen ontstaan er knoppen aan de wortels.

Betekenis opslag

Wat betekent opslag? Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord opslag. Je kunt ook zelf een definitie van opslag toevoegen.

Natte opslag – definitie – Encyclo

1) Opslag van bestraalde splijtstofelementen in een bassin met vloeistof (in de regel water) als koelmiddel. Zie Droge opslag.

opslag betekenis en definitie

Betekenis opslag. Op deze pagina vind je 5 verschillende betekenissen of definities van het woord ‘opslag’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

Definitie van Voedsel Zuur voedsel Uitlijning

Definitie van opslag Voor elke bestelde systeem zijn opslageenheden degenen die fysiek kunnen worden opgeslagen of vrijwel elke gegevensbestanden. Meer in het bijzonder in de informatica zullen opslageenheden alle deze apparaten, intern of extern, waarin de informatie van een bepaald systeem worden opgeslagen.

Opslag – betekenis en definitie | Nederlands …

Betekenis van ‘opslag’ inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken.

Risico-opslag – Banken over Hypotheken.nl

Vaak berekent de bank een risico-opslag als uw hypotheek hoog is in verhouding tot de woningwaarde. Dit is om het zogeheten “restschuldrisico’’ af te dekken, het risico op een restschuld bij verkoop van de woning.

Nieuwe definitie opslagplaats gevaarlijke producten – …

Definitie tot 31 mei 2015 De definitie van opslagplaats is opgenomen in art. 1.1.2 van Vlarem II. Tot en met 31 mei 2015 luidt deze als volgt: de ruimten of plaatsen in gebouwen, ondergronds of in open lucht, waarin de in dit reglement bedoelde gevaarlijke producten in vaste houders of in verplaatsbare recipiënten zijn opgeslagen in een …

Overslag (transport) – Wikipedia

Een dergelijke logistieke keten van transport, overslag en tussentijdse opslag van goederen vertegenwoordigt een complex van activiteiten die in tijd en plaats precies op elkaar moeten zijn afgestemd, wat tegenwoordig alleen …

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt …