klinische psychologie vu

Psychology: Klinische Psychologie – Master’s degree

Onderzoek Klinische psychologie VU De focus van het mastertraject Klinische psychologie sluit aan bij het onderzoeksprogramma van Klinische psychologie : Cognition, affect, behavior and intervention in mental disorders .

Psychologie – Opleidingen – bachelors.vu.nl

Als je Psychologie aan de VU komt studeren, dan kies je voor intensief en actief onderwijs. In de hoorcolleges krijg je les van deskundige docenten, die de stof door uitleg en voorbeelden inzichtelijk maken.

Psychologie – vu.nl

Psychologie aan de VU biedt je de mogelijkheid vakken te volgen die je voorbereiden op je carrière. Als student ontwikkel je een goede kijk op je toekomstige werkveld. Via het uitgebreide stagenetwerk van de opleiding leg je alvast contacten die belangrijk zijn voor je verdere loopbaan als psycholoog.

Klinische Psychologie – VUmc

Klinische Psychologie. Sectiehoofd: Mw. dr. E.H. (Emma) Collette E-mail: [email protected] Telefoon: 020 4440164 / 4440190 De sectie biedt psychologische diagnostiek en behandeling aan volwassen patiënten van verschillende medische afdelingen, in principe op verwijzing van de specialist.

Psychologie: Klinische Neuropsychologie – masters.vu.nl

Met een bachelordiploma Psychologie van de VU ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Klinische neuropsychologie, op voorwaarde dat je vóór aanvang van de master aan de ingangseisen hebt voldaan.

Klinische leerlijn – Minoren – Minoren, Vrije Universiteit

Klinische gespreksvoering: In deze cursus ligt de focus op de gespreksvaardigheden in een hulpverleningsgesprek. Je leert het probleem te verhelderen en te nuanceren.

Medische Psychologie – VUmc

Organisatie en inbedding afdeling Medische Psychologie De afdeling is breed samengesteld. Er zijn ruim 90 medewerkers aan de afdeling verbonden: secretariële medewerkers, maatschappelijk werkers, gezondheidszorgpsychologen, klinisch (neuro) psychologen, psychologisch medewerkers, docenten en onderzoekers.

Psychologie en het brein – Minoren – minor.vu.nl

Psychologie en het Brein De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag.

Klinische psychologie – Open Universiteit – ou.nl

Klinische psychologie is de studie van de psychologische aspecten van cognitie, emotie en psychopathologische aandoeningen. Inzicht in het ontstaan van afwijkend menselijk gedrag en psychopathologische aandoeningen zijn onderwerp van de onderzoeksagenda.

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, …

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam verzorgt wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen, psychologie en pedagogiek.