kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO – …

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst) Penvoerder: Randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering in ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten: verbeteren met de NFK vraagwijzer en kwalitatieve participatiemethoden op vier …

[PDF]

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO – …

Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Centraal BegeleidingsOrgaan – Wikipedia

In november 2010 is de ‘Stichting Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO’ overgegaan in de ‘Besloten Vennootschap CBO’, het is sindsdien een dochteronderneming van ‘TNO Management Consultants’. Doelstelling. Bij het bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg staan patiënt en zorgproces centraal. Professionals …

Geschiedenis ·
[PDF]

Evidence-based Richtlijnontwikkeling Handleiding …

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO). De structuur van dit document volgt de ontwikkeling van een richtlijn: van de keuze van het onderwerp tot de implementatie van de richtlijn. Het doel van deze handleiding is werkgroepleden met …

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO – …

Werkzaamheden Evidence rapport voor richtlijn Opdrachtgever Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Inzicht in kwaliteit van zorg | Kwaliteit van de zorg

Kwaliteitsinstituut voor betrouwbare informatie over kwaliteit van zorg. Het Kwaliteitsinstituut voor de zorg is verantwoordelijk voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg aan te leveren bij het Kwaliteitsinstituut.

[PDF]

Diagnostiek en behandeling van obesitas bij …

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, gevestigd in Utrecht, heeft tot doel individuele beroepsbeoe- fenaren, hun beroepsverenigingen en zorginstellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de patiëntenzorg.

[PDF]

Handleiding focusgroep onderzoek – …

3 Handleiding focusgroepen/Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO/ sept ‘04. planning van de acties in volgorde van tijd en verantwoordelijke personen (c)