verkiezingsprogramma pvda zorg

Verkiezingsprogramma 2017 PvdA | Een verbonden …

Lees het verkiezingsprogramma. Dit zijn onze thema’s. Goed werk. Goede zorg en een fijne oude dag. Aandacht en liefde vormen de basis van goede zorg. Daarom gaan dokters meer samenwerken. We schaffen het eigen risico af zodat mensen de zorg niet meer mijden. Bekijk onze maatregelen . De PvdA maakt deel uit van de PES.

Verkiezingsprogramma | PvdA/GroenLinks

Zorg moet dichtbij zijn, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar. Goede initiatieven steunen wij. De portemonnee van de gemeente moet niet alleen open gaan bij een probleem, maar ook bij een goed idee. Maatregelen: 16.1. Zorg is maatwerk, dichtbij de mensen, lokaal en snel beschikbaar. Wie zorg nodig heeft, krijgt een persoonlijk gesprek.

Gezondheidszorg | Standpunt | PvdA

Betaalbare zorg voor iedereen Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en voor de samenleving als geheel. We willen de gezondheid bevorderen en ziekte bestrijden als het nodig is.

Politieke standpunten zorg – Atlas van Zorg & Hulp

PvdA over de zorg 2017 – 2021. Afschaffen van het eigen risico in de zorg; Mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. Zorg dichtbij, in de buurt organiseren zodat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

PvdA standpunten zorg – Atlas van Zorg & Hulp

De PvdA brengt geen wijzigingen aan in de eigen betalingen in de Wlz. Wel intensiveert de partij voor 0,5 mld euro in 2021 in de verpleeghuiszorg. Omdat de PvdA tevens een ziekteverzuimnorm voor zorgaanbieders in de langdurige zorg introduceert, betekent dit per saldo een intensivering van 0,4 mld euro in 2021.

Verkiezingsprogramma’s over zorg en ggz – ggznieuws.nl

Wat allereerst opvalt is dat nagenoeg alle partijen veel aandacht in hun verkiezingsprogramma’s besteden aan zorg. En dat zelfs veel partijen specifiek ingaan op de geestelijke gezondheidszorg. Nog niet eerder was er zoveel aandacht bij politieke partijen voor de ggz.

Verkiezingsprogramma PvdA Heusden 2018-2022

verkiezingsprogramma PvdA-Heusden 2018-2022 Januari 2018 Inhoud Onze visie. 3 Arbeid. 4 Wonen. 5 Zorg. 6 Armoedebeleid. 8 Duurzame Ontwikkeling (duurzaamheid). 9 Luchtkwaliteit en waterbeheer. 11 Financiën. 12 Sociale Economie. 13 Mobiliteit en verkeer. 13 Mogelijk makende overheid en zeggenschap. 14 Cultuur. 15 Sport en …

Zorg in de verkiezingsprogramma’s – Zorg+Welzijn

Zorg in de verkiezingsprogramma’s Alle partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd in aanloop naar 12 september. Alleen bij de VVD en D66 moeten de leden de plannen nog officieel bekrachtigen.

SP Verkiezingsprogramma 2017 – #PakDeMacht

De SP geeft de macht terug aan mensen. We bouwen aan een land waarin we samen leven en samen werken. Een land waarin je medemens niet je concurrent, maar je buurman of collega is. Een land waar we geen winst maken over de rug van patiënten en waar we respectvol omgaan met onze ouderen.

Standpunten | GroenLinks GroenLinks

Menselijke zorg. In Nederland zorgen we voor elkaar. Eerlijk delen. Iedereen moet een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen. Elke leerling een eerlijke kans. Elk kind moet zijn dromen kunnen najagen. Belastingontwijking. GroenLinks vindt belastingontwijking door multinationals onacceptabel.